Collection:

Reversible Obi-sash (half width) "miffy-no TAKARAMONO (pastel tone)"×"MUKOU-MUKI miffy (green)"
Regular price
¥143,000 (Tax included.)
Sale price
¥143,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (hushiginaitiya)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi "MUKOU-MUKI miffy (green)"
Regular price
¥176,000 (Tax included.)
Sale price
¥176,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi "MUKOU-MUKI miffy (pink)"
Regular price
¥176,000 (Tax included.)
Sale price
¥176,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Coptic Flower Goblet)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (shanti-no-tora)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Chancay-no-saru)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (choker-no-neko)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Loire Shokka-mon)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Shusu-ji Goyo Soka-mon-yo Kin-moru)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (kisshoukushimon)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Egypt-no-neko)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Kiri-ni Mukai-houou Maru-mon Nishiki)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Tempyo Kamhata-mon Nishiki)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Tempyo Toridasuki Mon Brocade)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Taishi Kan-do)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (syousyokkou)
Regular price
¥176,000 (Tax included.)
Sale price
¥176,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (shikimatuba)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Hino Kan-do)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Soun-ji Bundai-gire)
Regular price
¥220,000 (Tax included.)
Sale price
¥220,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (syunseisusuki)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Shikami Choju-mon Nishiki)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Shishikari-mon Nishiki)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out
Sitate-nagoya-obi (Itoya Rinpo-te)
Regular price
¥132,000 (Tax included.)
Sale price
¥132,000 (Tax included.)
Regular price
Unit price
per 
Sold out